K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Dzień Bezpiecznego Internetu jest w naszej placówce stałym wydarzeniem w kalendarzu roku szkolnego. Tym razem to wtorek 9 lutego. W czasie pandemii odpowiedzialne korzystanie z sieci internetowej to szczególnie ważne zagadnienie, gdyż dzieci i młodzież korzystając z tej formy zdobywania wiedzy i komunikacji spędzają bardzo dużo czasu. 

W ośrodku zaproponowano wiele zajęć wychowawczych poświęconych zachowaniu kultury i bezpieczeństwa w Internecie. Dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli i wychowawców, z zachowaniem bezpieczeństwa wynikającego z pandemii, realizowała zagadnienia mające na celu uświadomienie i nabycie umiejętności w zakresie:

• w jaki sposób kontaktować się bezpiecznie z innymi ludźmi,
• z jakich stron bezpiecznie korzystać,
• zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z Internetu/telefonu,
• jak zarządzać czasem tak aby ograniczyć korzystanie z Internetu/telefonu
• w jaki sposób reagować w przypadku zagrożenia cyberprzemocą,
• uświadomienie czym jest hejt, jakie są jego przyczyny i konsekwencje,
• kształtowania pozytywnego wizerunku w sieci;
Zadanie było realizowane zarówno podczas lekcji szkolnych jak i godzin opiekuńczo-wychowawczych w internacie. Dla wszystkich wychowanków Ośrodka ogłoszony został konkurs na najciekawszy plakat dotyczący ,,Bezpieczeństwa w Internecie". Wpłynęło wiele interesujących prac, bardzo trudno było wybrać te najlepsze. Dzięki Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, która przekazała na ten cel gry edukacyjne oraz Kierownikowi Ośrodka, który ufundował słodkości, udało się nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Nasi wychowankowie będą mogli rozwijać zainteresowania historyczne spędzając miło czas przy historycznej ,,planszówce". Wystawa plakatów została zorganizowana w holu, na głównym korytarzu naszej placówki. Na facebooku internatu zamieszczano przez cały tydzień bieżące relacje z prowadzonych zajęć. Zaprezentowano także prace konkursowe i laureatów konkursu plastycznego na facebooku internatu. Zorganizowano quiz on-line dotyczący zdobytej podczas zajęć wiedzy, w którym wykorzystano filmiki nagrane przez wychowanków należących do kółka teatralnego.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania i pomoc w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową.
(Zespół ds. DBI)