K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Razem ku zwiększeniu świadomości na temat tolerancji i praw człowieka – wspólny projekt szkół członkowskich sieci UNESCO
Zgodnie z kalendarzem uroczystości UNESCO dnia 16. listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, natomiast 10. grudnia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Chcąc uczcić powyższe uroczystości oraz zwiększyć świadomość społeczną szczególnie wśród młodzieży, uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy oraz z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy pod kierownictwem swoich nauczycieli przygotowali wirtualną galerię memów. Młodzież z klas: 1TL, 2LOp, 2TMp, 2LOg i 4TM przygotowała zdjęcia z podpisami dotyczące tematyki projektu. Podobne zadanie wykonała młodzież z I LO. Z prac uczniów obydwu szkół powstała wspólna prezentacja. Podkład muzyczny do prezentacji przygotowali uczniowie oraz nauczyciele z I LO oraz K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy. Celem projektu była integracja młodzieży niepełnosprawnej oraz rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych i informatycznych podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w ramach współpracy Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Rezultaty projektu to:

• wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Dnia Praw Człowieka dwóch Szkół Stowarzyszonych w sieci UNESCO,

• integracja społeczna młodzieży niepełnosprawnej,

• wzrost wiedzy na temat praw człowieka,

• promowanie postawy tolerancji wśród młodzieży,

• wzrost kompetencji społecznych, komunikacyjnych i informatycznych osób z dysfunkcją wzroku,

• rozwój kreatywności wśród uczestników projektu,

• wzmocnienie pewności siebie oraz wiary we własne możliwości osób z niepełnosprawnością wzrokową.

LINK do filmiku