K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści i Pomoce Nauczycieli, Drodzy Uczniowie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że
Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I – III i szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Oznacza to, że szkoły K-P SOSW i grupy wychowawcze funkcjonują bez zmian.
Zajęcia stacjonarne obejmują:
• Przedszkole,
• Szkołę Podstawową,
• Szkoły ponadpodstawowe,
• Szkołę Przysposabiającą do Pracy,
• Internat,
• Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący takie nauczanie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tylko i wyłącznie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i za zgodą dyrektora.
Internat otwarty jest od poniedziałku 18 stycznia 2021r. od godz.6.00.
Na terenie ośrodka obowiązuje nakaz stosowania osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica), dotyczy on nauczycieli, pracowników, rodziców i inne osoby oraz uczniów. Proszę pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego na terenie placówki.
Dyrektor Ośrodka
Małgorzata Szczepanek