K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Państwo !
Pragniemy serdecznie podziękować za udział w szóstej edycji kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na rzecz integracji osób, u których występują problemy wzrokowe, ze środowiskiem ludzi widzących. Państwa zaangażowanie pozwoliło przybliżyć społeczeństwu problem, umożliwiło zrozumienie sytuacji tych, którzy innymi zmysłami postrzegają świat, pomogło wielu ludziom pokonać bariery mentalne, zarówno własne, jak i otoczenia. Nasi uczniowie otrzymali mnóstwo ciepłych listów, za które serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za prace konkursowe, które urozmaicą bazę tyflografik naszego Ośrodka, umożliwią dzieciom i młodzieży dotykowe poznawanie świata. 

Nadesłane sprawozdania są dowodem wielkiego zaangażowania Państwa w realizację zadań związanych z kampanią społeczną "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie". Za Państwa pośrednictwem przekazujemy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w środowisku lokalnym wspierali akcję i brali udział w propagowaniu jej celów, przypominaniu, że osoby potrzebujące pomocy wciąż są w naszym otoczeniu. W tym roku mamy zaszczyt przyznać 205 szkołom, przedszkolom i placówkom z 12 województw z całej Polski ,,Certyfikaty Przyjaznych Osobom Niewidomym". Wykaz został zamieszczony poniżej z podziałem na województwa. Certyfikaty zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Państwa obecność w przyszłorocznej edycji.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"

Wykaz szkół, które otrzymały certyfikaty.