K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Koło Krótkofalarskie - pocztówkaOd początku roku szkolnego 2017/2018 w naszym Ośrodku rozpoczęło działalność „Kółko Krótkofalarskie”. Jego uczestnikami są głównie niewidomi uczniowie szkoły podstawowej a także absolwenci Ośrodka.
Inspiracją do powstania tej pozaszkolnej formy edukacji i rehabilitacji było kilka czynników. Po pierwsze, nieustanne poszukiwanie przez kadrę pedagogiczną i dyrekcję Ośrodka nowych obszarów dla aktywności, niezależności i integracji ze środowiskiem zewnętrznym naszych niewidomych i słabo widzących uczniów.

Po drugie, zainteresowanie młodszych uczniów możliwościami kontaktu ze sobą poprzez CB, którą traktowali dotychczas jako zabawę w internacie i podczas przerw w szkole.
Po trzecie, okazja do rozpropagowanie osiągnięć Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej im. L. Braille’a (najstarszego ośrodka tego typu w Polsce) z okazji 145-lecia jego działalności.
Wszystkie te okoliczności doprowadziły do nawiązania przez Dyrekcję Ośrodka współpracy z Klubem Polskiego Związku Krótkofalowców w Bydgoszczy. Dzięki niej Klub SP2 PBY poprzez swoich członków czuwa nad procesem edukacji naszych wychowanków w zakresie umiejętności posługiwania się narzędziami i różnymi typami emisji w łączności oraz wychowania młodych ludzi w poszanowaniu kultury słowa i etyki związanej z tą formą komunikacji między ludźmi. Klub SP2 PBY wyposażyło także klub uczniowski w niezbędny sprzęt nadawczo-odbiorczy, anteny i mapę a Ośrodek zabezpieczył tymczasowe pomieszczenie, komputer i dostęp do sieci internetowej.
W każdy wtorek odbywają się tu zajęcia, podczas których uczniowie uczą się zasad obowiązujących w krótkofalarstwie, obsługiwania radiostacji i nawiązywanie łączności za pomocą różnych rodzajów emisji np. fonii, alfabetu Morse’a, RTTY. Prowadzą też swoje pierwsze łączności pod nadzorem doświadczonych instruktorów.
W miesiącu listopadzie nasi uczniowie oraz członkowie Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2 PBY i pod patronatem tej organizacji prowadzą akcję promującą nasz Ośrodek w kraju i poza jego granicami poprzez łączności pod znakiem okolicznościowym SN145BRAIL.
Wpisy dotyczące tej akcji zostały umieszczone w międzynarodowym klastrze krótkofalarskim
w języku polskim, angielskim i niemieckim i są dostępne dla krótkofalowców na całym świecie. Potwierdzeniem łączności z nami będą karty okolicznościowe stworzone specjalnie z tej okazji przez naszą nauczycielkę.