K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto003Szkoła Brajla na konferencji
4 kwietnia - XXX WELCONOWY 2023
Centrum Kulturalno-Kongresowym w Toruniu
„ UNESCO w służbie ochrony dziedzictwa kultury.
Wyzwania i szanse”


Mamy Rok Kopernikański, spotkanie ma miejsce w Toruniu, to zobowiązuje i dlatego myśl przewodnia „„ O obrotach rzeczywistości społecznej…” Na naszych oczach dynamicznie zachodzą procesy , które zmieniają nasz kraj , kontynent, świat. Ważne są prace i dzieła Mikołaja Kopernika ciekawej postaci o mnogości talentów, która odcisnęła piętno w swoich czasach jak i oddziałuje do dzisiaj.

Działania naszej szkoły w różnych projektach ekologicznych np. BSP UNESCO, historycznych innych pozwoliły na udział w ciekawym Forum XXX WELCONOWY 2023, na który zostaliśmy zaproszeni. Doceniona została nasza praca w UNESCO jako szkoły niepełnosprawnej, a tak aktywnie działającej. Tematem przewodnim było„ UNESCO w służbie ochrony dziedzictwa kultury. Wyzwania i szanse”. Na początku spotkania zostali przedstawieni prelegenci prof.dr hab. Michał Kleiber Przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, dr Alicja Jagielska-Burduk sekretarz generalny do spraw UNESCO, dr hab. Wojciech Szafrański prof.UAM w Poznaniu. Dowiedzieliśmy się, że Szkoły stowarzyszone to najstarsza sieć działająca przy UNESCO, która w tym roku będzie obchodzić 70-lecie, a obchody będą 25,26 maja 2023 w Warszawie i na nie zapraszają. Wspomniane były także Agenda 2030 i jej założenia jak np. zabezpieczenie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, synergia konwencji w dziedzinie kultury i ekohydrologii, działania związane z odbudowaniem odporności po COVID-19. Ważnym zadaniem jest budowanie pokoju w umysłach ludzi w różnych dziedzinach. W kolejnej części było omówienie Listy Światowego Dziedzictwa w sposób interaktywny. Uczestnicy panelu zostali włączeni do dyskusji, brali udział w quizie. Uważam, że to spotkanie było ciekawe, pozwoliło na wzbogacenie relacji pomiędzy ludźmi, nawiązanie kontaktów i wymianę wiedzy, doświadczeń.
Koordynator BSP UNESCO Magdalena Hawryłkiewicz