K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto005Październik jest czasem, kiedy na całym świecie zintensyfikowane są działania związane z AAC. Dla ułatwienia zrozumienia tego skrótu najłatwiej powiedzieć, że oznacza on sposób porozumiewania się z otoczeniem osób, które z rozmaitych przyczyn nie są w stanie posługiwać się mową dźwięczną lub ich mowa jest niezrozumiała dla otoczenia. Często są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, głuchoniewidome.
Jako podsumowanie miesiąca działań z zakresu AAC w ośrodku z przyjemnością chcemy przedstawić całej naszej społeczności szkolną codzienność, system pracy, oraz systematyczne działania związane z rozwojem komunikacji wspomagającej i alternatywnej naszych uczniów.

Aktualnie użytkownikami AAC w ośrodku są uczniowie szkoły podstawowej. Dzięki AAC zajęcia w szkole, codzienne aktywności poza nią, mogą stać się bardziej zrozumiałe i atrakcyjne. Z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) mogą korzystać także osoby porozumiewające się werbalnie (mówiące) by uczestniczyć w procesie nauki koleżanek i kolegów posługujących się AAC. Integruje to zespół klasowy i uczy tego, że nie jesteśmy tacy sami ale wszyscy mamy podobne potrzeby.
W ramach miesiąca AAC zachęciliśmy uczniów ośrodka do włączenia się w AAC-owe zabawy- „Odgadnij zagadki”, „Zgadnij jaka to melodia” a plakaty widoczne w całej szkole przybliżyły tematykę komunikacji alternatywnej
i wspomagającej.
Na parterze głównego budynku (westybul za szklanymi drzwiami) można było oglądać wystawę pokazującą codzienną komunikację naszych podopiecznych. Znalazły się tam zdjęcia z zajęć edukacyjnych oraz logopedycznych, odbywających się w ośrodku, z opisem sposobów komunikacji AAC. Dodatkowo widoczne były też pomoce dydaktyczne, sprzęt techniczny niezbędny do urozmaicenia zajęć oraz prawidłowej komunikacji z osobami korzystającymi z AAC.
Poznajcie naszych uczniów z zupełnie innej strony. Oni tak samo jak każdy człowiek mają potrzebę komunikacji tylko robią to w inny sposób niż większość społeczeństwa.

KWa