K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W związku z 150-leciem istnienia bydgoskiego Brajla 25. 10.2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Obecni uczniowie klas SPDP przygotowali słodki poczęstunek, wykonali dekorcje, przygotowali stoły, zadbali o miłe przywitanie i życzliwą atmosferę zarówno dla byłych uczniów jak i dla ich opiekunów. Do sali bankietowej przybyło 20 absolwentów. Dla niektórych było to spotkanie po wielu latach.

To właśnie oni najbardziej cieszyli się, wspominali swoich nauczycieli i prezentowali swoje umiejętności wokalno- muzyczno-taneczne. Nauczyciele organizujący spotkanie byli ciekawi w jaki sposób absolwenci radzą sobie w dorosłym życiu. Niektórzy chwalili się swoimi osiągnięciami, jedni uczestniczą w zajęciach na Warsztatach Terapii Zajęciowej czy w projektach organizowanych przez Visus Supremus, a jeszcze inni podjęli pracę w Zakładach Aktywizacji Zawodowej. Grupę odwiedzili również dawni ulubieni nauczyciele. Wśród nich była pani Wiesława Karasińska i Jadwiga Szymańska oraz ks. Piotr Buczkowski. Na koniec zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.
Absolwenci obiecali odwiedzić swoją „starą szkołę” przy kolejnej okazji.
K.S.