K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Państwo,
Goście obchodów Jubileuszu 150-lecia
K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a
w Bydgoszczy
Zespół Jubileuszowy,
Pracownicy Placówki

W imieniu społeczności Ośrodka pragnę przekazać serdeczne wyrazy podziękowania za Państwa obecność podczas Jubileuszu 150-lecia powstania szkoły dla niewidomych w Bydgoszczy.

Mam nadzieję, że udział w uroczystości dostarczył Państwu wielu niezapomnianych wzruszeń, które na długo pozostaną w pamięci i był okazją do spotkania w gronie życzliwych sobie ludzi – przyjaciół szkoły. Dziękuję za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane życzenia i gratulacje jubileuszowe.

Rocznica 150-lecia powstania szkoły okazała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto szkoły i lekcje po latach, z absolwentami i ich nauczycielami, były wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci tych, którzy odeszli, a jednocześnie do spojrzenia w przyszłość. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!

Organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim były konferencja jubileuszowa i metodyczna oraz Bal Absolwentów wymagała tytanicznego wysiłku i sprawności organizacyjnej wielu osób. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wiele szczegółów należało ustalić, szereg decyzji podjąć na podstawie jedynie prognoz, a z wielu życzliwych propozycji organizacyjnych wybrać te najbardziej trafne. Dziś ten piękny słoneczny dzień przechodzi już do historii szkoły.
Składam wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i siły, by nic nie zakłóciło przebiegu wydarzeń jubileuszu 150-lecia powstania szkoły. Jestem dumna, że mogę kierować tak zaangażowanym i otwartym na potrzeby placówki zespołem!

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Szczepanek
dyrektor i kierownictwo
K-P SOSW nr 1