K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Serdecznie zapraszamy uczniów Gimnazjum na lekcje edukacyjne prowadzone w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 i Szkole Policealnej w Bydgoszczy

Temat: „Mój zawód – moja przyszłość"

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie. Zapoznanie z przebiegiem zajęć. logo
2. Prezentacja Ośrodka.
3. Zwiedzanie Ośrodka.
4. Zajęcia otwarte.
5. Podsumowanie zajęć
6. Zakończenie.
Terminy zajęć: (do wyboru)

Wtorki godz.10.00 – 11.30
Piątki godz. 9.00 – 10.30
Miejsce:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy
ul. Krasińskiego 10 (wejście od ul. Reja)
Zgłoszenia:

• e-mail: e.fojucik(at)braille.bydgoszcz.pl
(w temacie wiadomości prosimy o podanie tytułu zajęć „Mój zawód – moja przyszłość")
telefonicznie:
52 322 17 87 – Wicedyrektor ds. Kształcenia Ponadgimnazjalnego - mgr inż. Ewa Fojucik
listownie: SOSW Nr 1, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasińskiego 10
W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, liczebność grupy, osobę i numer telefonu do kontaktów, termin zajęć.

Liczebność grupy: maksymalnie 25 osób ( na każdych 12 uczniów 1 opiekun).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych modyfikacji programu zajęć.