K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

GIMNAZJUM nr 43
Szkoła w trakcie wygaszania. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się egzaminem zewnętrznym. W placówce funkcjonuje klasa druga i dwie klasy trzecie. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki.