K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W dniach 17-18.11.2016r. odbyła się w bydgoskim Ośrodku im. L. Braille’a V konferencja naukowa w ramach cyklu szkoleniowego ‘Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka’ pt.: Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej. Potrzeby i możliwości skutecznych działań”. Patronat honorowy sprawowali Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób.

W spe001 P1200169cjalistycznej konferencji naukowej wzięli udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i pedagodzy pracujący z dzieckiem niepełnosprawnym. W ramach cyklu szkoleniowego wspierającego wszechstronny rozwój dziecka organizatorzy szczególną uwagę poświęcili tym razem zagadnieniom związanym z potrzebami edukacyjnymi dzieci z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym. Celem spotkania było wskazanie możliwości i  posobów stymulacji uczniów niepełnosprawnych w procesie edukacyjnym. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki pedagogiczne wykorzystywane przez doświadczonych nauczycieli i pedagogów edukacji wczesnoszkolnej. Zagadnienia zostały przedstawione zarówno od strony praktycznej, a także z punktu widzenia nauk pedagogicznych. Prelegentami byli doświadczeni teoretycy – pracownicy naukowi oraz specjaliści w zakresie terapii dziecka w młodszym wieku szkolnym. W konferencji wzięli również udział goście zagraniczni z placówki we Lwowie.
(JK)