K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Wychowankowie najmłodszych grup w internacie, przypomnieli sobie czynności jakie trzeba wykonać, by być „ślicznymi i higienicznymi”.

Z łatwością naśladowali mycie poszczególnych części ciała ( w asyście Izy z grupy V, która w odpowiednim momencie puszczała muzykę z odtwarzacza ). Donata (gr.IV ) pochwaliła się wiedzą, dotyczącą sześciu podstawowych ruchów mycia dłoni, a Malwina czuwała nad poprawnością wykonywanych zadań. Segregowanie środków czystości, nakrywanie stołu w fartuszkach oraz składanie garderoby przyniosło wychowankom wiele radości i satysfakcji.

Sekcja higieniczno- porządkowa