K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Konferencja Edukacji Wczesnoszkolnej w Bydgoszczy 17-18.11.2016 r.
„Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej. Potrzeby i możliwości skutecznych działań” - to tytuł V specjalistycznej konferencji w ramach cyklu szkoleniowego „Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka” skierowanej do pedagogów pracujących z najmłodszymi uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na którą zaprasza Dyrekcja Ośrodka im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

konferencja

W ramach cyklu szkoleniowego naszą szczególną uwagę poświęcamy tym razem zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem niepełnosprawnego dziecka w edukacji wczesnoszkolnej.
Celem spotkania będzie:
- wskazanie skutecznych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na pierwszym etapie kształcenia.
- przedstawienie dobrych praktyk pedagogicznych.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z problemami w funkcjonowaniu szkolnym najmłodszych niepełnosprawnych uczniów. Przedstawione będą również przykłady nowatorskich skutecznych działań pedagogicznych.
Problematyka zostanie przedstawiona zarówno od strony teoretycznej, a także z punktu widzenia nauczycieli praktyków.
Prelegentami będą doświadczeni teoretycy – pracownicy naukowi UKW, WSG w Bydgoszczy, a także pedagodzy i terapeuci oraz nauczyciele - praktycy - specjaliści z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
Konferencja będzie składała się z dwóch części .
I część- teoretyczna – prezentująca zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczniów w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb.
II część- praktyczna – pokazująca dobre praktyki pedagogiczne podejmowane w różnych typach szkół i placówek kształcących uczniów z niepełnosprawnością.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych do zaprezentowania swoich nowatorskich , skutecznych praktyk pedagogicznych w drugiej części spotkania.

Ośrodek Braille’a zabiega o objęcie konferencji patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika.

Szczegółowy program konferencji wraz z kartą zgłoszeniową zostanie zamieszczony do dnia 16 września 2016 r. na stronie internetowej: www.braille.bydgoszcz.pl.

Termin: 17 - 18 listopad 2016 r. (czwartek – piątek)
Koszt udziału w konferencji: około 40 zł / dzień.
Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Telefony kontaktowe: (52) 322 18 87, e-mail: louis(at)braille.bydgoszcz.pl
793 909 771 – Anna Krogulska , e-mail: a.krogulska(at)braille.bydgoszcz.pl
517 090 059 – Małgorzata Lewicka, e-mail: m.lewicka(at)braille.bydgoszcz.pl

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji