K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2016 roku dr Hanna Rudomska i mgr Olga Wasielewska uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji naukowo-praktycznej „Innowacyjne technologie w kompleksowej rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: realia i perspektywy”, która odbyła się we Lwowie (Ukraina).

Organizatorami konferencji było Szkolno-Rewalidacyjne Centrum „Lewenia” we Lwowie, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Departament Oświaty i Nauki Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Lwowski Obwodowy Instytut Kształcenia Podyplomowego oraz Stowarzyszenie Dziecięcych Okulistów Ukrainy. Konferencja była zorganizowana z okazji 20-leciu SRC „Lewenia”. „Lewenia” ma charakter eksperymentalny i łączy nowoczesny system edukacji, wychowania oraz kompleksowej rehabilitacji, w tym również leczniczej, dzieci z dysfunkcją wzroku. Jest to również jedyna placówka na Ukrainie, gdzie uczą się dzieci głuchoniewidome.
W pierwszym dniu konferencji jej uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Szkolno-Rehabilitacyjnego Centrum „Lewenia” oraz porozmawiania z pracownikami placówki.
W drugim dniu konferencji, w sesji plenarnej, wzięło udział ponad 200 osób. Wśród jej prelegentów byli, m.in.:
- Kierownik Wydziału Oświaty Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, który przedstawił sytuacje dzieci niepełnosprawnych, w tym ich prawa do nauki oraz stan edukacji inkluzywnej na Ukrainie;
- przedstawiciele Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy;
- lekarze okuliści, którzy zaprezentowali nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chorób oczu u dzieci;
- psycholodzy
- nauczyciele i specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej z różnych regionów Ukrainy;
- specjaliści z Polski (Ośrodki Szkolno-Wychowawcze z Bydgoszczy, Łodzi, Lublina, Poznania, Radomia) oraz z Levoča na Słowacji, którzy zaprezentowali modele kompleksowego wsparcia dzieci z dysfunkcją wzroku, na rożnych etapach edukacyjnych.
Za pośrednictwem Skype do uczestników konferencji zwrócił się również wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy.
Trzeci dzień konferencji poświęcony był problemom kształcenia specjalnego na Ukrainie, jak również podsumowaniu obrad.
Reasumując uczestnicy Konferencji poruszyli interesujące tematy z zakresu: tyflopedagogiki, nowoczesnych sposobów edukacji, rehabilitacji i leczenia dzieci z dysfunkcją wzroku, znaczenia profilaktyki chorób oczu. Taka wymiana doświadczeń, omówienie różnych sposobów pracy są bardzo pomocne w pracy z dzieckiem z problemami wzroku, mobilizuje do dalszych poszukiwań optymalnych sposobów pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku.