K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Uczestniczymy w realizacji drugiej edycji projektu grantowego „Wychodzenie z cienia”- poszukiwania zainteresowań kulturalnych przez dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą.

To cykl zajęć polegających na przygotowaniu i uczestnictwie dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w życiu kulturalnym województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia mają przyczynić się do rozwoju zainteresowań kulturalnych, wskazać sposób aktywnego korzystania z oferty kulturalnej wybranych miejsc i miejscowości regionu. Realizacja projektu jest kontynuacją działań rozpoczętych w poprzednich latach, poszerzonych o nowe, interesujące propozycje kulturalne, nieznane dla uczestników miejsca kultury w naszym regionie.
W ramach projektu proponowany jest cykl zajęć „Coraz bliżej sztuki”- obejmujących wyjścia do różnorodnych obiektów kultury takich jak np. opera, teatr, muzeum, kino, biblioteka, filharmonia itp. Byliśmy już na koncertach w Filharmonii Pomorskiej, na balecie "Kopciuszek" w Operze Nova, koncercie Artura Andrusa "Cyniczne córy Zurychu". Podczas wyjść, prowadzona jest przez opiekunów audiodeskrypcja z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego "audioguides", co umożliwia słowne poznawanie otoczenia jednocześnie kilkunastu osobom niewidomym, bez zakłócania odbioru innym. Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do listopada 2016 roku, współfinansowana jest ze środków URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie publiczne z zakresu „Wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Jest to wspólny projekt grantowy Stowarzyszenia Visus Supremus i SOSW nr 1 w Bydgoszczy, który realizują członkowie Stowarzyszenia i Koło Teatralne działające w SOSW Nr1. (Z.G.)