K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Dobiega końca realizacja projektu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Edukacja kulturalna 2016, pod tytułem "Zobacz - teatr niewidomym, niewidom teatrowi".

Adresatami projektu byli nasi uczniowie przygotowujący sie do wystąpienia w roli współtwórców słuchowiska teatru radiowego. Treść słuchowsika i artystyczne środki wyrazu zostały tak dobrane, aby jego upowszechnianie publiczności stanowiło rodzaj kampaniii społecznej, wskazującej na obszary wykluczenia społecznego niewidomych. Projekt służył powszerzeniu wiedzy na temat możliwości włączenia osób z dysfunkcjami wzroku do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym kulturalnym, i właściwych zachowań w sytuacji kontaktu z nimi.
Prace trwały od czerwca tegubiegłego roku. Najpierw odbyły się warsztaty, w trakcie których wyłoniła się grupa najbardziej zainteresowanych i kreatywnych uczniów. Pod okiem zawodowców współtworzyli oni scenariusz nawiązujący do naszej ośrodkowej codzienności, którego sami są bohaterami. Po wielu próbach przystąpiliŚmy do nagrań. Młodzi aktorzy dobrze wypełnili swoje role, bawiąc się prz\y tym świetnie. Następnym etapem było opracowanie zebranego materiału przez wybitnego specjalisteę Mirosława Worobieja. Z niecierpliwością czekamy na płytę!

Dla wszystkich wychowanków, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu była to wspaniała, niezapomniana przygoda. Po raz kolejny udowodniliśmy, że nie musimy pozostawać w cieniu, że warto podejmować nowe wyzwania, aby pokonywać bariery, które w związku z niepełnosprawnością stawia przed nami życie.

Dziękujemy pani Basi Rogalskiej, pani Asi Cieślikowskiej, pani Dorocie Nowak oraz Magdalenie Cynk, które już po raz drugi podjęły się niełatwej pracy z nami. Jesteśmy również wdzięczni panom realizatorom, w szczególności panu Mirosławowi Borowiejowi i wszystkim tym, którzy w nas uwierzyli i umożliwili realizację tego przedsięwzięcia.