K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie na przebudowę, modernizację, remont oraz adaptację budynku warsztatów kształcenia zawodowego.

W ramach unijnego projektu konkursowego pt: „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" przygotowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego powstaną 2 nowe i 12 zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu oraz centrum egzaminacyjne dla zawodów florysty i kelnera.
W rozstrzygniętym w grudniu 2016 r. konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie otrzymał także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu oraz Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy.

Więcej - załącznik