K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Akcja „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” to cykl zajęć edukacyjnych, spotkań i imprez realizowanych przez uczniów i nauczycieli w szkołach i placówkach naszego regionu w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnienie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Materiały, które mogą być przydatne do przeprowadzenia akcji, udostępniane są na stronie naszego ośrodka - można znaleźć je tutaj [odnośnik do strony Materiały do pobrania]

Pomysłodawczyniami akcji i autorkami hasła „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” są dyrektor naszego ośrodka Małgorzata Szczepanek oraz tyflopedagodzy pracujący w ośrodku Zenona Góra i Dorota Triebwasser.
Akcja odbywa się rokrocznie, najczęściej w tygodniu, w którym przypada dzień 15 października - święto niewidomych i słabowidzących, jednakże dozwolone jest przeprowadzanie działań w całym miesiącu październiku.
Główne cele przedsięwzięcia to przede wszystkim:
• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych;
• zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo;
• włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski społeczności województwa kujawsko-pomorskiego pozwalające zwrócić uwagę na istnienie w regionie najstarszej w Polsce szkoły kształcącej osoby niewidome i słabowidzące.
Akcja, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozpoczęła się po raz pierwszy w 2014 r. listem niewidomego chłopca rozesłanym do szkół w województwie kujawsko -pomorskim. W odpowiedzi na list udział w akcji wzięło około 6 tys. osób. Więcej na temat akcji w poszczególnych latach można znaleźć tutaj. [odnośnik do strony Historia akcji w poszczególnych latach]
Szkoły i placówki, które przyłączają się do działań oraz spełniają warunki wymagane przez organizatora, otrzymują certyfikat „Szkoła przyjazna osobom niewidomym”. Więcej na temat możliwości zdobycia certyfikatu można znaleźć tutaj. [odnośnik do strony Certyfikat „Szkoła przyjazna osobom niewidomym”]