K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

2016
W roku 2016 około w działaniach z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski prowadzonych pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i poza jego granicami wzięło udział około 10 000 osób. Do akcji, oprócz szkół masowych, przyłączyły się także przedszkola, szkoły przyszpitalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które dzięki przeprowadzonym działaniom edukacyjno-integracyjnym uzyskały certyfikat „Szkoła przyjazna osobom niewidomym”.

Tak jak w poprzednim roku akcja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Gazety Pomorskiej.
Akcję, która została zorganizowana przez SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie „Visus Supremus”, wsparły Polski Związek Niewidomych, Focus Park, Multikino, Family Park. Włączyły się w nią także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Światłownia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Bydgoszczy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie.
Wiele szkół już kolejny raz włączyło się w nasze działania. Wszyscy przygotowali i przeprowadzili bardzo dużo interesujących zajęć. Skorzystano miedzy innymi z materiałów przygotowanych i udostępnionych na naszej stronie internetowej, a także z imprez zorganizowanych przez środowisko bydgoskie.
W Bydgoszczy dla uczestników akcji zaproponowano między innymi: wspólny „Spacer w ciemność” w goglach i z białą laską po Focus Park, zajęcia otwarte prowadzone przez rewalidantów i młodzież z Ośrodka, naukę pisma punktowego i orientacji w przestrzeni, badanie ostrości wzroku, prezentację sprzętu dla niewidomych, który ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym, mecz goalballa, projekcję filmów z audiodeskrypcją, wykład z pokazem dotyczącym funkcjonowania osób niewidomych, wystawę „Portrety Braille’a. Aktywni bez barier”.
Prawie wszystkie szkoły i placówki włączały w działania środowisko lokalne: rodziców, pracowników szkół, organizacje pozarządowe, różnorodne placówki, biblioteki. Zapraszano osoby niewidome ze swoich środowisk, kontaktowano się z naszymi uczniami, absolwentami, z lokalnymi oddziałami PZN, a nawet z pracownikami ZUS. Odbyły się spotkania z instruktorami orientacji przestrzennej, tyflopedagogami, osobami głuchoniewidomymi, okulistami, optometrystami, optykami, badano wzrok w gabinetach pielęgniarskich. Organizowano szkolenia nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli.
W ramach podjętych działań m.in. odczytywano list wychowanków SOSW Nr 1, skierowany do rówieśników, który także był często udostępniany w miejscach możliwych do przeczytania przez inne osoby, na gazetkach szkolnych, w bibliotekach, prowadzono pogadanki na temat Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Uczestnicy zapoznawani byli z materiałami przygotowanymi przez organizatorów: alfabetem Braille’a, historią białej laski, sposobami postępowania w kontaktach z osobami niewidomymi, filmami edukacyjnymi, prezentacją „Edukacja niewidomych? Jak to było”. Wczuwano się w rolę niewidomych, przybliżano ich świat, poszerzano wiedzę na temat ich możliwości i potrzeb. Na spotkaniach prezentowano informacje zgromadzone przez uczniów w formie prezentacji multimedialnych, organizowano konkursy klasowe związane z tematem, zabawy, zajęcia warsztatowe.
Lista szkół, które otrzymały certyfikat w 2016 r. (odnośnik do pliku certyfikat 2016.pdf)
2015
W roku 2015 obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” odbywały się w dniach od 13 do 18 października i skierowane były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich środowiska lokalnego. Akcja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym przez Gazetę Pomorską.
Szczegółowy program działań został przedstawiony na stronie internetowej Ośrodka i na plakatach rozmieszczonych w środkach komunikacji publicznej w Bydgoszczy . Do szkół naszego województwa informacje z propozycją uczestnictwa w akcji rozesłano drogą elektroniczną.
W ramach prowadzonej w Bydgoszczy akcji uczestnikom zaproponowano m.in.: wspólny spacer w goglach po parku im. Kazimierza Wielkiego i Starym Rynku, udział w premierze spektaklu Teatru Wspólnego klubu OKATiK przy PZN pt. „Nie jesteśmy sami”, projekcję filmu z audiodeskrypcją w Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki, zajęcia z orientacji przestrzennej i nauki pisma punktowego zorganizowane w przestrzeni miasta, pokaz sprzętu wykorzystywanego przez niewidomych, możliwość obejrzenia przedstawień z audiodeskrypcją „Swarka” i „Wojny, których nie przeżyłam” w Teatrze Polskim im. H. Konieczki.
W obchodach Międzynarodowego Dnia Białej Laski w województwie kujawsko-pomorskim i poza nim uczestniczyło blisko 7 tys. uczniów. W ramach podejmowanych inicjatyw, włączani byli do działań rodzice, pracownicy bibliotek, nauczyciele, warsztaty terapii zajęciowej, służba zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, PCPR, kościół, PZN, szkolne koła PCK, wolontariusze oraz lokalne władze.
Działania na terenie Bydgoszczy zorganizowane były przez: SOSW nr 1, Stowarzyszenie Visus Supremus, Polski Związek Niewidomych, Family Park, Wyższą Szkołę Gospodarki, Otwartą Przestrzeń Światłownia, Teatr Polski im. H. Konieczki, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.
Lista szkół, które otrzymały certyfikat w 2015 r. (odnośnik od pliku certyfikat 2015)
2014
Pierwsza akcja pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” odbyła sie dniach od 11 do 18 października 2014. Jej pomysłodawczyniami były dyrektor Ośrodka pani Małgorzata Szczepanek oraz tyflopedagodzy panie Zenona Góra i Dorota Triebwasser. Akcję, która rozpoczęła się listem niewidomego chłopca rozesłanym do szkół w województwie kujawsko -pomorskim, objął swym patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W akcji uczestniczyło około 6 tys. osób z gimnazjów, szkół podstawowych, zespołów szkół i ich środowisk lokalnych, a także nieokreślona liczba wolontariuszy, nauczycieli, rodziców, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy szkół, stowarzyszenia i inne osoby związane ze szkołami.
Przy realizacji akcji korzystano z materiałów proponowanych przez nasz Ośrodek, a także przeprowadzano szereg własnych pomysłowych form. Odczytywano wysłany z Ośrodka „List Adama”, przeprowadzono z młodzieżą pogadanki na temat problemów osób niewidomych, zapoznawano młodzież ze znakami pisma Braille’a, dokonywano prób pisania tym pismem i odczytywania zapisu, np. na opakowaniach leków. Ponadto instruowano, jak skutecznie pomóc osobie niewidzącej w prostych czynnościach. Uczniowie bezpośrednio doświadczali sytuacji z życia osób niewidomych: poruszali się za pomocą białej laski, nosili okulary ograniczające widzenie, próbując jednocześnie pisać, rozpoznawać znajomych czy poruszać się w najbliższym otoczeniu. Oglądano również filmy zamieszczone na naszej stronie i inne dotyczące funkcjonowania osób niewidomych. Uczniowie przygotowywali wiadomości na temat życia L. Braille’a, historii białej laski. Odbywały się spotkania z osobami niewidomymi. Uczestnicy akcji opiekowali się nimi w ramach wolontariatu, odwiedzali, pomagali robić porządki i zakupy. Odbywały się dyskusje na tematy dotyczące funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie, na temat powszechnie panujących opinii i przekonań dotyczących osób niewidomych. Przeprowadzono konkursy plastyczne, wykonywano prace na temat „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, a także takie, które mogą być czytane przez niewidomych. Z prac przygotowywano wystawy. Przeprowadzano warsztaty, podczas których dzieci zapoznawały się ze specyfiką nauki przez uczniów niewidomych (alfabet Braille'a, maszyna brajlowska, książki z biblioteki brajlowskiej i inny sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom niewidomym i słabowidzącym).
Działania na terenie Bydgoszczy zorganizowane były przez: SOSW nr 1, Stowarzyszenie Visus Supremus, Polski Związek Niewidomych, Family Park, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
Lista szkół, które otrzymały certyfikat w 2014 r. (odnośnik do pliku certyfikat 2014.pdf)