K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

001W środę (8 stycznia) zaprezentowano przybyłym przedstawicielom mediów zmodernizowane pracownie do praktycznej nauki niektórych zawodów. Dziennikarze odwiedzili również pomieszczenia wykorzystywane w terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski. 
W ramach unijnego projektu konkursowego pt.: Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie" bydgoski Braille wzbogacił się o 2 nowe i 12 zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu oraz centrum egzaminacyjne dla zawodów: florysta (w Szkole Policealnej) oraz kelner (w Technikum).

Ponadto zmodernizowano pracownie przeznaczone dla przyszłych mechaników-monterów maszyn i urządzeń, elektromechaników, ślusarzy, pracowników pomocniczych obsługi hotelowej, kucharzy, techników masażystów, techników tyfloinformatyków oraz techników administracji.
Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny wzbogaci ofertę edukacyjną placówki oraz pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia uczniów z dysfunkcją wzroku, co przełoży się na zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

/JK/002